Treax Pads


Et innovativt treningssystem

Treax Pads er et innovativt treningssystem til mange former for trening og bevegelse. Systemet henvender seg til flere brukere og treningssituasjoner, f.eks. gjenopptrening etter en ervervet hjerneskade, motorisk trening for eldre og utvikling av barns motoriske og kognitive ferdigheter. Treax Pads reagerer ved berøring av hender eller føtter og har funksjoner, som trener både kropp og hjerne. Treningssystemet forbedrer motoriske og kognitive ferdigheter på en behagelig og underholdende måte. Treax Pads gir ved alle funksjoner en unik feedback. Feedbacken motiverer brukeren og gjør det mulig å se forbedringer og vurdere utvikling.

 

Tren balanse, koordinering og vektbæring

Systemet består av en rekke forskjelligfargede pads, som reagerer ved berøring. Det er lett for terapeut, eller bruker å selv lage individuelle øvelser for balanse, koordinering og vektbæring. Treax Pads har to grunnleggende funksjoner: kraftskala og tilfeldig lyssignal. Ved kraftskalafunksjonen reagerer paddene ut fra kraft eller vekt og trener dermed motorikk og vektbæring. Ved tilfeldig lyssignal også kalt Random-funksjon lyser paddene i tre forskjellige farger. Funksjonen guider brukeren ved hjelp av lyssignal fra pad til pad og trener konsentrasjon, motorikk og koordinasjon.

 

Lett og fleksibelt

Treax Pads er et fleksibelt treningssystem, som kan designes ut fra brukerens funksjonsnivå og treningsbehov. Systemet kan bygges ut med flere padder i takt med brukerens utvikling. Flere padder gjør det samtidig mulig å utvide øvelsene til sosiale spill med aktivering av flere brukere. Systemet kan brukes på et gulv, eller monteres på veggen med den tilhørende veggtavlen (tilbehør).

 

TREAX Pads Demo video

 

Mange av beboerne på sykehjemmet har en demensdiagnose. De trenger noe som kan distrahere dem, og som i tillegg er morsomt. Flere av pensjonistene klarer ikke å konsentrere seg på ergometersykler eller se hensikten med mosjon generelt. Her er Treax Pads et godt alternativ

Sonja Dannesboe, Fysioterapeut ved Møllestien Eldrehjem