Mange av beboerne på sykehjemmet har en demensdiagnose. De trenger noe som kan distrahere dem, og som i tillegg er morsomt. Flere av pensjonistene klarer ikke å konsentrere seg på ergometersykler eller se hensikten med mosjon generelt. Her er Treax Pads et godt alternativ

Sonja Dannesboe, Fysioterapeut ved Møllestien Eldrehjem